JAKÉ JSOU VÝHODY PELET?

Spotřeba pelet v celosvětovém měřítku díky všem jeho výhodám je v posledních letech na neustálém a stabilním vzestupu. Mezi státy s největší spotřebou pelet na světě se řadí státy EU. I Česka republika kopíruje vzrůstající zájem o tento ekologický, čistý a komfortní způsob vytápění. Tento trend je podpořen i legislativně zákonem na ochranu ovzduší, který postupně vyřazuje z provozu stará neekologická topidla z trhu. Ceny pelet jsou v současné době stabilní a ve srovnání s použitím plynového nebo elektrického kotle dochází i k výrazným cenovým úsporám při vytápění. Díky možnosti zautomatizování spalovacího procesu získáte komfort srovnatelný s plynovým nebo elektrickým vytápěním.

Skladovatelnost a trvanlivost

Pokud jsou pelety skladovány v suchu jejich životnost je neomezena. Díky velkému slisování a malému obsahu vody nahradí 1t pelet cca 4m3 dřeva takže je nutný mnohem menší skladovací prostor.

Ekologické, ekonomické přínosy a vyšší komfort pro uživatele

Pelety jsou čistě přírodní produkt, při jehož výrobě není použito žádných aditiv. Použito může být pouze čisté dřevo nebo čisté dřevní odpady, nesmí se používat materiály, kde by mohla být přítomnost barev, laků, lepidel a to ani dřevotříska nebo jiné recyklované materiály. Pelety jsou vyráběny z dřevěné biomasy vysušením a následným lisováním. Stlačením při kterém se biomasa zahřívá, dochází k částečnému roztavení ligninu, který působí jako pojivo. Vše se pak protlačuje matricí s otvory (v našem případě 6mm) čímž vzniká charakteristický tvar podlouhlých granulí. Při spalování dřevěných pelet je vyprodukováno stejné množství oxidu uhličitého jaké dokáže zdrojová rostlina spotřebovat během svého života. Hodnoty emisí jsou mezi ostatními tuhými palivy na nejnižší úrovni a řada peletových kotlů se již nyní umísťuje v nejvyšších emisních třídách. Podle zákona o ochraně ovzduší již brzy bude možno používat pouze kotle ve 3. a vyšší emisní třídě, peletové kotle obvykle splňují 5. emisní třídu a patří tak zaslouženě ke špičkám ve vytápění. Hrubé odhady mluví o tom, že cca půl milionu českých domácností bude muset řešit otázku výměny svého starého kotle. Za nedodržení emisních norem budou hrozit velmi vysoké pokuty. Kromě této legislativní nutnosti, může nastat nutnost výměny kotle i díky zateplení. Zateplením se sníží energetická spotřeba objektu a může se stát, že starší výkonný kotel bude pro nové potřeby předimenzovaný. Předejděte možným budoucím problémům, a pokud patříte mezi oněch 500.000 českých domácností rozhodněte se i vy odpovědně k životnímu prostředí, vlastnímu komfortu i peněžence a uvažujte o výhodách dřevěných pelet. Staňte se nezávislými na dodavatelích plynu, elektřiny, uhlí, nafty…... Další ekonomicko- komfortní faktor který mluví pro pelety je problém zbytkového popela. Ve srovnání například s uhlím nebo palivovým dřevem vzniká pří spalování pelet mnohem méně popela. Jestliže popel vzniklý při spalování uhlí je pro nás odpadní materiál u kterého musíme řešit „kam s ním“, popel vzniklý při spalování dřevěných pelet lze použít jako výborné hnojivo na zahradu. Složení popela při spalování dřevěných pelet (samozřejmě i čistého dřeva nebo jiných paliv vyrobených z čisté dřevní hmoty) vzniká vysoce kvalitní minerální hnojivo. Takže nejenže nemusíme řešit „kam s ním“ ale na druhou stranu ještě ušetříme za nákup drahých hnojiv.

Vysoká výhřevnost

Dřevěné pelety jsou díky své vysoké výhřevnosti ideální palivo nejen pro rodinné domy ale i pro školy, administrativní budovy nebo výrobní závody. Průměrná výhřevnost se pohybuje mezi 18-19MJ/kg, což je v žebříčku pevných paliv řadí mezi hnědé a černé uhlí.